Show Posts in

Sự hình thành của tướng Kled

Kled là một vị tướng mới ra mắt của thế giới liên minh, nhưng chưa ai đã biết về tiểu sử của vị tướng này cả hôm nay mình xin kể lại cho các bạn tiểu sử hào hùng của vị tướng này nhé. Truyện kể về